RANDEVU FORMU

Güvenlik Bölümünü Boş Geçmeyiniz.

'; exit; } if (!empty($recaptcha)) { $google_url = "https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify"; $secret = '6LfRxNUZAAAAAIoGCTxJRHXJ3cvSt5YRxoXJQy2-'; //kullanıcının ip adresi $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; //istek adresini oluşturuyoruz $url = $google_url . "?secret=" . $secret . "&response=" . $recaptcha . "&remoteip=" . $ip; $res = curlKullan($url); $res = json_decode($res, true); //işlem başarılıysa çalışacak kısım $gonderilecek="mevapdm@gmail.com"; $MailBody = "MEVA PDM RANDEVU FORMU
"; $MailBody = $MailBody . "---------------------------------------------
"; $MailBody = $MailBody . "İsim Soyisim :" . $isimsoyisim ."
"; $MailBody = $MailBody . "Telefon :" . $telefon ."
"; $MailBody = $MailBody . "E-Posta :" . $email ."
"; $MailBody = $MailBody . "Randevu Tarih :" . $randevutarih ."
"; $MailBody = $MailBody . "Mesaj :" . $mesaj ."
"; $MailBody = $MailBody . "---------------------------------------------
"; include 'class/class.phpmailer.php'; $mail = new PHPMailer(); $mail->IsSMTP(); $mail->SMTPAuth = true; $mail->Host = 'smtp.yandex.com'; $mail->Port = 465; $mail->SMTPSecure = "ssl"; $mail->Username = "meva.bakimevi@yandex.com"; // Mail adresimizin kullanicı adi $mail->Password = "Kanarya99+-**"; // Mail adresimizin sifresi $mail->SetFrom($mail->Username, 'MEVA PDM RANDEVU FORMU'); $mail->AddAddress($gonderilecek, 'MEVA PDM RANDEVU FORMU'); $mail->CharSet = 'UTF-8'; $mail->AddBCC('mcayapim@gmail.com', 'Bilgi'); $mail->Subject = "MEVA PDM Randevu Formu"; $mail->MsgHTML($MailBody); if($mail->Send()) { echo ''; } else { echo 'Mail gönderilirken bir hata oluştu: ' . $mail->ErrorInfo; } echo "Teşekkürler. Mesajınız alınmıştır.
"; } } else { echo "* ile gösterilmiş alanları boş geçmeyiniz.

"; /* yıldız ile gösterilmiş */ } } // is(int) form tip bitiş } ?>