Çalışma saatleri: 08:30 - 20:00

Telefon:

0216 611 06 11

İnstagram
Twitter
Facebook

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR

Geri Dön

SIKÇA SORULAN SORULAR

Psikolog Kimdir?

Psikolog, üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültesinin Psikoloji Bölümünden dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan kişilerdir. Psikolog, duygu, düşünce, davranışın bilişsel süreçlerini sistematik olarak inceleyen, bu alanlarda gözlem, araştırma, deney yapan kişilerdir.

Bilişsel Davranışçı Terapi nedir?

BDT; diğer terapi yöntemlerine göre süre olarak daha sınırlı, “şimdiki zaman odaklı” yani danışanın güncel sorunlarına odaklanan, yaşanan olaylara karşı oluşturulan işlevsiz (doğru olmayan ve/veya yardımı dokunmayan) düşünce ve davranışı değiştirmeye yönelik bir psikoterapi yöntemidir. Terapi süreci; bir bilişsel formülasyona, belirli davranış stratejilerine ve inançlara dayalıdır. Amaç; kişinin olayları işlevsiz düşünceleri ile değerlendirmek yerine daha gerçekçi ve daha işlevsel bir yolla değerlendirmesine yardımcı olarak duygu durumlarında ve davranışlarında iyileşme sağlamaktır

 

Sesanslarımız ne sıklıkla olacak ve ne kadar sürecek?

Seanslar haftada bir gün 45 dakikalık görüşmeler şeklinde yapılır. Seansların ne kadar süreceği; psikoloğun uyguladığı terapiyöntemine ve danışanın terapiye başvurma nedenine göre değişkenlik göstermektedir.

 

Psikolog ve psikiyatristin farkı nedir?

Psikolog; üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış kişilerdir.

 

Psikiyatrist ise; Tıp fakültelerinde 6 yıllık lisans eğitimlerini bitiren ve Psikiyatri dalında ihtisas (uzmanlık eğitimi) yapmış tıp doktorudur.

Her ikisi de duygusal, zihinsel, davranışsal işlev ve süreçleri inceler fakat psikologlar bu süreçler ile ilgili gözlem ve değerlendirmelerden sıklıkla faydalanırken, psikiyatristler problemlerin belirtilerini tıbbi bir yaklaşımla değerlendirir, tanı koyar ve ortadan kaldırılması için ilaç kullanımından sıklıkla faydalanırlar.

 

Grup Terapisi Nedir?

Grup terapisi, önceden benzer sorunlar yaşamış veya şuanda benzer sorunlara sahip olan birkaç danışan ile bereber yapılan bir psikoterapi çeşididir. Önemli iyileştirici faktörlerinden biri bireylerin karşılıklı etkileşimidir. Seanslar psikolog eşliğinde toplu olarak gerçekleşir, kişiler aynı sorunlara sahip başka bireylerle bir araya gelirler böylece birbirlerinin tecrübelerinden faydalanabilirler. Ayrıca bu probleme sahip başka kişlerle bir arada olarak yanlız olmadıklarını farkedebilirler.

 

Psikolojik danışmanlık süresince benim sorumluluklarım var mı?

Psikoterapi süreci psikolog ve danışanla beraber karşılıklı olarak devam eden bir sürectir. Bu sürecin doğru ilerlemesi açısından size ve psikoloğuna ait bir takım sorumluluklar vardır. Sizin en önemli sorumluluğunuz randevunuza zamanında gelmek ve seanların düzenine sadık kalmanızdır.

 

Psikolojik danışmanlık seansları için ne kadar süre geleceğim?

Bunun için belli bir süre yoktur. Her kişiye ve kişinin problemine göre değişmekle birlikte, danışan ve terapist arasındaki ilişkinin niteliği sürecin belirleyiciliğini oluşturmaktadır. Bu süreç içerisinde psikoterapi seanslarının ne kadar süreceğine ve ya ne zaman sonlandırılacağına birlikte karar verilir.

 

Meva’da  psikolojik ölçüm için kullanılan testler nelerdir?

Yetişkin ve çocuk danışanları için çeşitli testler uygulanmaktadır.   Yetişkinler için dikkat, projekitif ve kişilik testleri ile kısa semptom değerlendirme ölçekleri kullanılmaktadır.

Çocuk danışanları için  Dikkat testi; MOXO, CAS; Zeka Testleri; WISC  4, WISC-R, St. Binet, Projektif testler; Rorschach, CAT, TAT, Çizim Testlerinin Analitik Değerlendirmesi, Gelişim Testleri ; Dil Testi, Denwer II, Brunet -Lezine, Agte uygulanmaktadır.   Ayrıca,  Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama, Gessell Gelişim Figürleri, Metropolitan Okul olgunluğu ve  Okul Hazırlık Testi, Peabody Kelime Testi, Porteus Labirentler Testi,  Kopitzz İnsan Çizim testi, Catell 2A-3A testleri ile pek çok okul ve aile değerlendirme ve semptom belirleme ölçekleri kullanılmaktadır. Testler hakkında ayrıntılı bilgi için …….. ( Sitedeki psikolojik testler linki buraya kopyalanabilir)

 

Cinsel Terapi Nedir?

Cinsel terapi; cinsel sorunlar konusunda eğitim almış deneyimli psikiyatrist ve psikologlar tarafından cinsellik alanında duygusal ve davranışsal sorunlar yaşayan birey ya da çiftlere uygulanan tekniklerin genel adıdır. Cinsel terapi; cinsel eğitim vermeyi, çiftlerin veya bireylerin kendilerini tanımalarını, cinsel çatışmaları çözümlemeyi, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri azaltmayı ve çiftler arasındaki ilişkileri iyileştirip olgunlaştırmayı hedefler.

 

Hipnoterapi Nedir?

Hipnoterapi hipnozun tedavi amacı ile kullanıldığı bir terapi yöntemidir. Hipnoterapi yapacak kişinin mutlaka bu konuda eğitim almış bir psikolog ya da psikiyatrist olmasına dikkat edilmelidir. Hipnoz; dikkatin yoğunlaştığı, telkin alma yeteneğinin arttığı uyku ile uyanıklık arası bir bilinç halidir. Bu süreçte kişinin dirençlerinin bir kısmı ortadan kalkar ve kişi değişime açık hale gelir, zihin rahat ve gevşemiş durumdadır. Hipnotik süreç bir gece uykusu değildir, hipnoz esnasında kişi olan biten her şeyi duyar ve kişinin farkındalığı bu süreçte devam etmektedir. Merkezimizde Kalp Merkezli Hipnoterapi tekniği uygulanmaktadır. Bu süreçte danışan hipnoterapi ile sorunun kaynağına gider ve orada sıkışmış olan travma kaynaklı duyguların dışarı atımı sağlanır.

 

EMDR Nedir?

Travma sonrasi stres bozukluğunda en etkili tedavi yöntemlerinden biri olarak görülür. Bugüne kadar farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıkları olan yaklaşık 2 milyon kişinin başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır. EMDR, Göz Hareketleriyle Duyarsizlaştırma ve Yeniden İşleme olarak tanımlanır. EMDR tekniği ile rahatsızlık veren anı yeniden işlenerek eskisi kadar rahatsızlık vermeyen, kişi tarafından kabullenilmiş daha işlevsel bir anı haline getirilir.

 

Psikolojik Danışma Süreci bana nasıl yardımcı olur?

Psikolojik danışmanlık desteği almaya karar vermek sorunlarla baş edebilmek ve çözümlenme sürecine girme yolunda atılan olumlu en temel adımdır. Terapi sürecine girmeye karar vermek; bireye sorunları ile yüzleşebilme farkındalığı kazandırırken, içinde bulunduğu durumun çözümlenebilir olması inancının dışa vurumu ile umut ve cesaret kazandırır. Terapi süreci bireylerin duygu ve düşüncelerini kelimelere dökmesine yardımcı olarak farkındalık ve duygusal rahatlama sağlar. Terapist ve danışan arasında kurulan terapötik ilişki yardımıyla danışan, yakınları ve sosyal yaşamındaki kişilerle iletişimde bulunurken işlevsel olmayan davranış kalıpları ve ilişki biçimleri hakkında bilgi edinir ve farkındalık kazanma fırsatını yakalar.  Bunların yanı sıra, terapi sürecinden geçen danışan günlük yaşamında pek çok olumlu kazanım elde eder. Örneğin; içgörü sahibi olma, olumlu ilişki kurma ve sürdürme, günlük stres ve olumsuz duygularla başa çıkabile gücüne sahip olmak, psikolojik güçlülük ile potansiyel travmatik durumları daha kolay atlatabilmek, terapi sürecini tamamlamış danışan kazanımlarından bazılarıdır.

 

Psikolojik danışmaya ihtiyacım olduğuna nasıl karar vereceğim?

Yaşam kalitenizde düşüş olduğunu düşünüyorsanız ya da ilişki, eğitim, kariyer, uyku, beslenme gibi pek çok alanda günlük yaşamınızı olumsuz etkileyen problemleri aşmak için psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bunun yanı sıra; doğru karar almak, zamanı etkili biçimde kullanabilmek, öfke kontrolünü sağlamak gibi çeşitli alanlarda desteğe ihtiyaç hissediyorsanız psikolojik danışmanlık hizmeti size yardımcı olacaktır.

 

SEMİNERLER VE DUYURULAR

YAZILARIMIZ

TV PROGRAMLARI VE VİDEOLAR