Çalışma saatleri: 08:30 - 20:00

Telefon:

0216 611 06 11

İnstagram
Twitter
Facebook

ÇOCUKLARDA OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK

Makaleler

ÇOCUKLARDA OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK

Geri Dön

Çocuklarda Obsesif Kompülsif Bozukluk

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) çocukların %2-3’ünde görülebilen; tekrarlayan takıntılar, zihne sürekli gelen istenmeyen düşünceler (obsesyon-takıntı) ve bu rahatsız edici düşünceleri geçirmek için yapılan davranış ve düşüncelerle (kompülsiyon) seyreden bir rahatsızlıktır.

Obsesyonlar çoğunlukla çocuk için rahatsızlık verici olan ve süreklilik arz eden düşünce imgeler veya dürtülerdir. Çoğunlukla korku, kuşku, veya iğrenme gibi olumsuz bir duygulanıma eşlik eder. OKB tanılı çocuk ve gençler ilk başta çoğu zaman takıntılarını görmezden gelme bastırma veya inkar etme yoluna giderler. İlk dönemde obsesyonlar rahatsız edici olmayabilir veya kişi bunları mantıksız olarak görmeyebilir. Ne var ki süreç içinde bu aşırı düşünceleri geçirmek amacıyla bazı tekrarlayıcı davranışlar içine girer. Bu davranışları çoğunlukla belli kurallar vardır ve davranışlar basmakalıptır.

Bazı kompülsiyonlar davranışlar biçiminde olabileceği gibi (Örneğin aşırı temizlik, düzenleme, sayma, biriktirme, kontrol etme vb) bazı kompülsiyonlar ise düşünce biçiminde olabilir (örneğin belirli bir cümleyi zihninden tekrar tekrar geçirme, dua okuma vb.). Kompülsiyonlar takıntıların yol açtığı sıkıntıyı geçirmeye hizmet eder ancak çoğu zaman etkisi geçicidir ve kişi takıntılarını geçirmek için bir süre sonra  kompülsif davranışları tekrarlar.

 

Normal törensel davranışları OKB’den ayıt etmek gereklidir. Çoğu çocuk yaşa bağlı olarak kompülsif davranış gösterebilir. Belirli faaliyetlerin belirli biçimde icra edilmesini tercih edebilirler. Örneğin yatma veya yemek zamanının rutinlerinin değişmesi durumunda üzülebilir veya karşı gelebilirler.  Bu tarzda davranışların 18 ay civarında başlayıp 2-3 yaşına geldiğinde en yoğun evresine ulaştığı ve sonraki yıllarda giderek azaldığı gösterilmiştir. Bu tarz davranışlar yaşının normali olarak ele alınmalıdır ve bilişsel gelişim sürecinde görülebilir. Çocuk büyüdükçe kompülsiyonların yerini hobiler ve yeni ilgi alanları alır.

 

 

Tedavide klasik olarak bilişsel davranışçı tedavi, aile ve çocuğun psikoeğitimi ve gerekirse ilaç tedavisi uygulanır.  OKB’ye yol açabilecek fiziksel rahatsızlıklar dışlanmalıdır.

 

Dr Soner Ozaner

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı

 

DİĞERLERİ

SEMİNERLER VE DUYURULAR

YAZILARIMIZ

TV PROGRAMLARI VE VİDEOLAR